ثبت دامنه X
1221
<div align=center> <h1>پرشین ایکس چت</h1> <p>لطفا اين سايت را مشاهده كنيد <a href="persianxchat.xzn.ir"><b>پرشین ایکس چت</b></a></p><br /><br /> <p><b><a href="http://www.11ir.com">(فروش هاست و ثبت دامنه) www.11ir.com فروش هاست و ثبت دامنه با </a> </b></p> </div>